Viderescanning er gebyrfrit.

Såfremt en eksportør/opkøber ønsker at overdrage ansvaret for en kasse til ny bruger, skal ny bruger være godkendt hos Pack and Sea A/S. Efter overdragelsen overtager ny bruger det økonomiske ansvar for kassen og betalinger efter dette regulativ. Viderescanning frigør ikke eksportør/opkøber for det praktiske ansvar for kassens aflevering til Pack and Seas opsamlingscentraler.

Gebyrer og betingelser for viderescanning (overdragelse) af kasser til anden bruger:

Pack and Sea A/S opkræver evt. 2. uges genleje kr. 2,85 og returomkostninger hos eksportør/opkøber.

Ny bruger betaler evt. genleje af kassen kr. 6,85 pr. uge fra og med uge 3 og til og med uge 12. Hvis ny bruger ikke betaler opkrævet genleje, ophører muligheden for at viderescanne til pågældende kunde, såfremt eksportør/opkøber ikke selv vil hæfte for betaling af genleje.

Omkostninger til scanning og leje af nødvendigt teknologisk udstyr, påhviler virksomheden.