Fiskere


Pris- og brugsregulativ for anvendelse af effekter tilhørende Pack og Sea A / S.

Gyldig pr. 1. januar 2021.

1. Anvendelse.

Effekter tilhørende Pack and Sea A / S må kun bruges i forbindelse med fangst, omsætning, distribution og opbevaring af fisk og skaldyr.

Kasser kan ikke genanvendes i lejeperioden. Gebyret dækker én landing inden for en lejeperiode.

2. Registrering af bruger.

I forbindelse med udlevering af effekter tilhørende Pack og Sea A / S registrerer bruger ved scanning.

Salg af fisk på auktioner i DK.
I forbindelse med salg af fisk og skaldyr på auktioner opkræves kr. 6,85 pr. kasse af auktionen / søpakket fisk og skaldyr kr. 6,34 pr. kasse.

4. Direkte landinger.

Kontraktlandinger betragtes som salg på auktion.

Fartøjet har ansvaret for at oplyse yderligere af landede kasser til Pack and Sea A / S eller at overgive ansvaret for dette til modtageren af ​​kasserne, som opkræver et gebyr på kr. 11,59. (fisker kr. 6,85 / kr. 6,34 og opkøber kr. 4,74).

5. Landing og salg i udlandet.

Fartøjet har ansvaret for at oplyse yderligere af landede kasser til Pack og Sea A / S eller at overgive ansvaret for dette til modtageren af ​​kasserne.

Anvendes kassen ved salg opkræves kr. 11,59 af fartøjet.

Anvendes kassen ikke ved salg opkræves kr. 6,85 af fartøjet.

6. Aflevering af kasser i udlandet.

Ved aflevering af kasser i udlandet opkræver Pack and Sea A / S evt. ekstra omkostninger til vask og hjemtransport.

Såfremt og kasse ikke er returneret inden for 8 uger, opkræves genleje kr. 6,85 pr. uge fra uge 9 til og med uge 21.

7. Kar.

Ved leje af kar kontaktes Pack and Sea A / S.

8. Ejendomsret.

Pack and Sea A / S bevarer til enhver tid ejendomsretten til Pack and Sea effekter. Der ydes ikke refusion ved tilbagelevering af effekter.

Generelt.

Bestemmelser vedr. betalingsfrister, rentetilskrivning mm fremgår af udsendte fakturaer.

De anførte priser kan reguleres efter bestyrelsens beslutning.