Fiskere


Pris- og brugsregulativ for anvendelse af effekter tilhørende Pack og Sea A / S.

Gældende pr. 1. januar 2023.

1. Anvendelse.

Effekter tilhørende Pack and Sea må kun bruges i forbindelse med fangst, omsætning, distribution og opbevaring af fisk og skaldyr.

Kasser kan ikke genanvendes i lejeperioden. Gebyret dækker én landing inden for en lejeperiode.

2. Registrering af bruger.

I forbindelse med udlevering af effekter tilhørende Pack og Sea registrerer bruger ved scanning.

3. Salg af fisk på auktioner i DK.

I forbindelse med salg af ompakket fisk og skaldyr på auktioner opkræves kr. 8,55 pr. kasse af auktionen. Søpakket fisk og skaldyr kr. 6,55 pr. kasse.

4. Direkte landinger.

Kontraktlandinger betragtes som salg på auktion.

Fartøjet har ansvaret for at oplyse antallet af landede kasser til Pack and Sea eller at overgive ansvaret for dette til modtageren af ​​kasserne.

Der afregnes kasseleje kr. 11,55 for søpakket og kr. 13,55 for ompakket fisk og skaldyr. 

5. Landing og salg i udlandet.

Fartøjet har ansvaret for at oplyse antallet og betaling af leje af kassen til Pack og Sea.

Anvendes kassen ved salg opkræves kr. 11,55 af fartøjet.

Anvendes kassen ikke ved salg opkræves kr. 6,55 af fartøjet.

6. Aflevering af kasser i udlandet.

Ved aflevering af kasser i udlandet opkræver Pack and Sea evt. ekstra omkostninger til vask og hjemtransport.

Såfremt en kasse ikke er returneret inden for 8 uger, opkræves genleje kr. 6,85 pr. uge fra uge 9 til og med uge 21.

7. Kar.

Ved leje af kar kontaktes Pack and Sea.

8. Ejendomsret.

Pack and Sea bevarer til enhver tid ejendomsretten til Pack and Sea effekter. Der ydes ikke refusion ved tilbagelevering af effekter.

Generelt.

Bestemmelser vedr. betalingsfrister, rentetilskrivning mm fremgår af udsendte fakturaer.

De anførte priser kan reguleres efter bestyrelsens beslutning.